Základní informace o faktoringu
Money Store s.r.o.

Společnost Money Store s.r.o. poskytuje svých klientům = vystavovatelům faktury = okamžitou úhradu jejich faktur místo jejich zákazníka.

Zákazník následně platí fakturu v termínu splatnosti nám. Faktury jsou financovány formou tzv. P2P faktoringu, na úhradu jednotlivých faktur se skládají investoři, kteří disponují volnými finančními prostředky a formou aukce se ucházejí o podíl na financování. Díky komplexnímu online řešení získávají dodavatelé své peníze za fakturu okamžitě, v minutách.

Pro odběratele z tohoto kroku nevznikají žádné další povinnosti ani není dle ustanovení OZ nutný jeho souhlas k této „cesi pohledávky“. Zasláním Oznámení o postoupení faktury informujeme zákazníka (plátce faktury) o tom, že již došlo k úspěšnému převedení dané faktury a společnost Money Store s.r.o. se tím stala plnoprávným vlastníkem dané faktury, věřitelem.

 • Zákazník hradí fakturu v souladu s původně dohodnutými podmínkami – cena, termín splatnosti, vše zůstává

 • Faktura zaslaná dodavatelem odběrateli obsahuje cesní doložku která již reflektuje zmíněné převzetí pohledávky společností Money Store s.r.o.

 • Žádné další povinnosti pro odběratele z postoupení pohledávky nevznikají

 • Spot faktoring je finanční transakce a nemění vzájemné povinnosti Dodavatele a Odběratele vyplývající z uzavřených smluv. Vlastníkem pohledávky je nyní společnost Money Store s.r.o., tj. na fakturu není možné aplikovat jakýkoliv typ protizápočtu pohledávek

 • Detailní popis v případě potřeby naleznete na našem BLOGu.

  • Čekáte zbytečně dlouho na zaplacení vaší faktury? – ZDE
  • proplat.to spot faktoring a DPH  – ZDE
  • Jak se stane, že z úroku 5,56 % p.a. jsou náklady 0,46 %? – ZDE

Jsme Vám také plně k dispozici na našich kontaktech, nebo Chatu

==