Vyzkoušel jsem Proplat.to – test investora; část 2

Portál datlujeme.cz v rámci svých aktivit investora popsal své zkušenosti po několika měsících svých aktivit. Jak vidí z vlastního pohledu naši službu?

Článek vznikl bez účasti proplat.to na přání uživatelů portálu datlujeme.cz.

http://datlujeme.cz/proplat-to-po-trech-mesicich-investovani/

k informacím v článku si dovolujeme naše komentáře:

  • do 7 pracovních dnů od data splatnosti Proplat.to nechává volně plynout = služba proplat.to automaticky upozorňuje odběratele, že termín k úhradě již uplynul hned v den splatnosti. Jak upozorňujeme na jiném místě, reálný termín splatnosti je v 95% později, než je uvedeno na faktuře, protože smluvně doba splatnosti běží od data převzetí faktury. To je těchto 3-5 dnů rozdílu mezi datem tištěným na faktuře.
  • o těchto krocích vás nikdo neinformuje = v přehledu investic má každý investor k dispozici přesný a aktuální přehled stavu jednotlivých investic a faktur. V případě, že máte zainvestováno do více faktur, tak se vám stane, že jich několik bude „po splatnosti“. V případě, že je nezbytné přistoupit k vymáhání je investor informován, protože se na tomto kroku svým rozhodnutím spolupodílí.
  • počítáte v konkrétní den s nějakými penězi, které chcete investovat = jak píšeme na jiném místě, prodlení v úhradě faktury je průměrně 7 dní, běžně 14 dní i více. Od data splatnosti proplat.to s odběratelem komunikuje. Po celou tuto dobu jsou investice úročeny.
  •  koncem měsíce prosince (2019) se počet investorů razantně navýšil = sledujeme trvalý kontinuální nárůst počtu investorů. Zvýšení konkurenčního tlaku připisujeme spíše nasazení bankovního API rozhraní a tedy možnosti investovat volné peníze v řádu jednotek minut po zahájení aukce. Aktivně doplňujeme nové dodavatele, nicméně nechceme snižovat nároky na hodnocení „kvality“ odběratelů/plátců.
  • …zabezpečení rovnou při přihlašování …nemuseli opisovat SMS = chápeme, že prvek „hry“ bude vždy přítomen v rámci našich aukcí. Pro zmíněný případ je opravdu vhodnější použít ještě akceptovatelnou výši úroků v rámci nastavení NABÍDKA – Dynamická. Pak se SMS kód zadává pouze jednou a v rámci hry může být investor příjemně překvapen výší dosaženého úroku.
  • … a podívat se, zda byla připsána nějaká z opožděných plateb. = rozumíme, vkládáme do seznamu nápadů na vylepšení služby
  •  jediné co můžete ovlivnit je počet investorů, které do služby pustíte = pracujeme na kontinuálním zvyšování objemu dodavatelů využívajících služeb proplat.to aby tato služba byla stále zajímavá pro zvyšující se počet investorů. Neplánujeme omezovat ani jednu stranu obchodů.
  • Prosinec 2019 je z pohledu služby proplat.to ZDE