Služba proplat.to jede na 100 %, komunikace s dodavateli, odběrateli i investory funguje bez jakéhokoliv omezení!

Společnost Money store s.r.o. zahájila další aktivity vedoucí k posílení trhu a podpoře těch dodavatelů, kteří chtějí a mohou přispět ke stabilizaci naší ekonomiky. I díky naší podpoře se našim partnerům daří rozvíjet své podnikatelské aktivity. Plánovaná podpora státu i elektronická komunikace současně zvyšují jistoty nejen pro dopravce, ale pro celý podnikatelský řetězec. V rámci aktualizace interního zpracování požadavků jsme proto mohli nyní přistoupit k některým úpravám zjednodušujícím proces financování i následné úhrady pohledávky:

  • služba proplat.to nyní sdělí dodavateli předem, zda jejich partner bude akceptován pro financování.
  • faktura označena jako vhodná pro financování má uvedeno přímo číslo bankovního účtu společnosti Money store s.r.o.
  • financovaná faktura nyní obsahuje aktualizovaný text cesní doložky
  • fakturu dodavatelé zadávají do systému aukcí proplat.to až po jejím převzetí odběratelem.
  • Po zadání aukce systém proplat.to automaticky zasílá odběrateli monitorovaný požadavek na potvrzení převzetí faktury a souhlas s obsahem a plněním.

Samozřejmě se i nadále snažíme o co nejširší podporu a rozvoj služby. Zvýšili jsme četnost komunikace s odběrateli v rámci plateb po splatnosti pro snížení rizika nezaplacení. Také v případě, že dodavatel získá nového odběratele, partner projde obratem schválením, aby bylo umožněno zadání faktury. Výše uvedená opatření, tj. schvalování odběratelů předem, změna účtu k platbě, nový systém evidence akceptované pohledávky i závazný text cesní/faktoringové doložky má za cíl zvýšit efektivitu vzájemné komunikace a jistotu úhrady Money store s.r.o. v okamžiku, kdy požadavky na financování rostou.