Proplat.to ve třetím roce svého fungování již profinancovalo faktury za více jak 300 milionů korun

I v době prudkého nástupu inflace je okamžitá úhrada vystavené faktury výhodné a velmi rychlé řešení, jak získat obratem dostupnou hotovost pro malé a střední podniky a podnikatele. Dá se říct, že platformám na rychlé proplácení faktur se nebývale daří. I jedna z nejmladších – Proplat.to pokračuje v dynamickém růstu i v roce 2021 a svým partnerům profinancovala již více než sedm a půl tisíce faktur.

Více na FinTech Cowboys:

Proplat.to profinancovalo již více jak 300 milionů korun

==““==