proplat.to umožňuje běžným lidem vstoupit do businesu vyhrazenému dříve jen bankám.

Je to v podstatě jednoduché:

  • Ve 2. čtvrtletí 2020 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 0,5 %, reálně poklesla o 2,5 %. Medián mezd činil 29 123 Kč.
  • Aktuální průměrný úrok investorů na aukcích proplat.to je 11,88% p.a.

Pokud tedy má náš investor zájem si „přivydělat“ v rámci portálu proplat.to, řekněme 50% průměrného platu, pak vezmeme výše uvedené hodnoty do úvahy a výsledkem je celková částka průběžné investice do faktur ve výši 1.470.909 Kč. Samozřejmě, průměrný úrok investora je proměnlivý v čase, na druhou stranu, maximální úrok je vyšší, než udávaná hodnota a je tak i nadále na investorovi, zda a jak vysoký úrok svou investicí získá.