Proplat.to se zúčastnilo konference o Evropském faktoringu EUF-FCI EU Factoring Summit 2020

Šestého listopadu 2020 proběhla online evropská konference s názvem EUF-FCI EU Factoring Summit in the COVID world, které se zúčastnilo více než 250 zástupců faktoringových společností z celé Evropy, z Česka pak včetně zástupců platformy proplat.to.

Z obsahu konference můžeme zdůraznit v kontextu aktuální situace na trzích Evropy zvláště přístup jednotlivých vlád Evropských zemí k faktoringu, jako stabilizujícímu prvku ekonomiky. Je s podivem, že v této oblasti jsme bohužel v Česku nezaznamenali vůbec žádné aktivity, naproti tomu například ve Spolkové republice Německo nebo v Polsku již běží programy formou specifického pojištění nebo zárukou státu za faktoringové transakce až do výše 80% pohledávky. I tyto aktivity způsobily, že v za první pololetí 2020 byl v Německu pokles GDP o -4,2%, zatímco obrat faktoringových transakcí vzrostl o +1,6%. V Polsku tyto hodnoty rovněž reflektují podporu státu, GDP pokles -2,0%, zatímco faktoring zaznamenal růst +2,4%. A pokud si uvědomíme, že v rámci faktoringu se nejedná o půjčku, ale zajištění realizované transakce, je jasné, že tato podpora státu se do státního rozpočtu zapíše podstatně menšími částkami, než přímá finanční podpora.

Dalším velmi zajímavým tématem byla například právní definice „vyhlášení insolvenčního návrhu dlužníkem“, které v době COVID-19 dostává v jednotlivých zemích různé konsekvence.