Proč je proplat.to lepší než tradiční factoring?

Proplat.to dokáže financovat jednotlivé faktury, bez jakýchkoli omezení a závazků. Tradiční faktoringové společnosti nabízejí factoring založený na celkovém objemu postoupených faktur, což je pro menší firmy drahá a často i nedostupná forma financování.

PROČ SE ZAVAZOVAT?

„Zajistíme finance i firmám, pro které tradiční factoring není řešením.“

U tradičních faktoringových společností musí firma podepsat roční závazek minimálního ročního objemu postoupených faktur (většinou 25–30 mil. Kč) a také závazek minimálního počtu postoupených odběratelů (většinou 5–10). Pokud firma podmínky neplní, platí penále. A ne zrovna malé. Splnění takového závazku je přitom pro menší firmu pouze hádáním z křišťálové koule, a navíc je pro ni takové financování neúměrně drahé a neflexibilní. U tradičního factoringu si nemůžete vybrat, které z postoupených faktur si necháte profinancovat. Proto máte po většinu roku na účtu buď přebytek peněz, za které zbytečně platíte úroky a poplatky, nebo se vám peněz naopak nedostává.

ZVOLTE FAKTORING BEZ OMEZENÍ

Proplat.to je on-line platforma, která provozuje tzv. „Spot factoring“. To je nová forma factoringu, která přichází s technologickým vývojem. Je to factoring bez omezení. Na rozdíl od tradičního factoringu nepostupujete všechny vystavené faktury za danými odběrateli, ale pouze ty, které chcete profinancovat. Není stanoven minimální roční objem postoupených faktur ani minimální počet postoupených odběratelů. Neplatíte žádné skryté poplatky. Neúčtujeme si žádný poplatek za vedení účtu ani rezervační poplatek z nečerpaného úvěrového rámce. Veškeré náklady na profinancování faktury znáte předem. Uzavíráte pouze obecnou Rámcovou smlouvu o factoringových obchodech, která vás nezavazuje k využívání služeb Proplat.to.

VÝHODY PROPLAT.TO FAKTORINGU OPROTI TRADIČNÍMU FAKTORINGU V KOSTCE

  • Bez závazku objemu postoupených faktur a počtu odběratelů.
  • Bez povinnosti postupovat všechny faktury za vybranými odběrateli.
  • Bez sankcí za nedodržení omezujících podmínek.
  • Bez poplatku za vedení účtu a jiných skrytých poplatků.
  • Bez rezervačního poplatku z nečerpaného úvěrového rámce.
  • Bez ročního závazku.
  • Vše je on-line od registrace až po proplacení faktury.