Příklad financování s Proplat.to

Faktura celkem 50 000,- Kč
Aukce financování až 45 000,- Kč
Délka splatnosti faktury 30
Aukční poplatek * 675,- Kč (+DPH)
Zasláno na účet dodavatele 44 183 Kč
Cena financování ** 209 Kč
Doplatek po úhradě odběratelem 4 792 Kč
Celkové náklady faktoringu 1,77%

* Aukční poplatek podléhá úhradě DPH.
** Výsledné náklady financování při dosaženém aukčním úroku 5,56% p.a. Výše úroku se liší podle aktuální situace na trhu a zájmu investorů o úhradu faktury.

Malý zemědělec, dodavatel potravin do velkého obchodního řetězce se rozhodl svou fakturu ve výši 40.000 Kč profinancovat pomocí služby PROPLAT.TO.

Zaregistroval se do systému, nahrál příslušné doklady, uhradil registrační poplatek ve výši 100 Kč (včetně DPH) a byl mu aktivován dodavatelský účet.

Poté nahrál do systému svou fakturu, splatnou za 60 dní, a dodací list… Dále nastavil maximální úrok, který je schopen zaplatit, a to 8 % p.a.

Aukce byla spuštěna a objevila se jako nová aukce na stránkách služby PROPLAT.TO.

Investor A měl nastavený investiční automat. Na investorském účtu mu zbývalo 6.000 Kč, a automat měl nastaveno, že může jít nejníže na úrok 5 % p.a.

Investiční automat Investora A po spuštění aukce ihned reaguje a dodavatel faktury vidí, že jeho aukce je ihned částečně zainvestována a to za jím maximálně akceptovatelný úrok 8 % p.a., nebyla tu totiž žádná protinabídka a tak automat zatím neměl důvod nabízet úrok nižší.

Za 30 minut po zahájení aukce nabídl Investor B částku 20.000 Kč a to s úrokem 7 % p.a.

Nakonec se do aukce vložila ještě za další půlhodinu investorka C, která nabídla částku 20.000 Kč, ale s úrokem 5 %. Co se tedy stalo s převisem nabídky?

Investiční automat investora A chtěl držet krok a snížil úrok na 5 % p.a. Investorka C přebila částečně nabídku investora B a profinancovala celou částku 20.000 Kč za úrok 5 % p.a. Na investora B tak zbylo ještě 10.000 Kč, které profinancoval za původně nabízených 7 %.

Dodavatel byl s vývojem aukce jednu hodinu po jejím začátku spokojen, neboť průměrný úrok, který musí za dobu financování zaplatit, dosáhl průměru 5,56 % p.a., a nabízené podmínky přijal, aniž by čekal na další, třeba ještě výhodnější nabídky investorů. Okamžikem přijetí se aukce ukončila jako plně úspěšná a požadovaná částka 36.000 Kč po odečtení faktoringového poplatku 653 Kč byla majiteli faktury poukázána na účet. Odběratel je vyrozuměn o postoupení pohledávky.

Rekapitulace investice

Výše faktury 40 000,- Kč se splatností 60 dní
Požadovaná částka (max 90 %) 36 000,- Kč
Výše odměny faktora PROPLAT.TO 653,- Kč 1,5 % z profinancované částky + DPH
Po skončení aukce odesláno dodavateli 35 347,- Kč
Odběratel Výnos investora A Výnos investora B Výnos investora C
uhradil fakturu na účet faktora za 62 dní. Tím došlo k převodu poskytnutých částek a výnosů investorů na jejich investiční účty a ti je mají k dispozici pro další investice
51,- Kč
(5% p.a. ze 6 000,- za 62 dní)
118,90 Kč
(7 % p.a. ze 10 000,- za 62 dní)
169,90 Kč
(5 % p.a. z 20 000,- za 62 dní)
Investorovi A se odešle částka
6 051,- Kč
Investorovi B se odešle částka
10 118,90 Kč
Investorovi C se odešle částka
20 169,90 Kč

 

Po odečtení těchto výnosů investorů se na účet dodavatele odešle doplatek 3 660,- Kč.

Celkově tak dodavatel obdržel po zaplacení odběratelem částku 39 007,- Kč.

Jeho měsíční náklady tak představují pouze 1,24% fakturované částky.