Portfolio faktoring proplat.to 12/2019.

„Úspěšná implementace API rozhraní rychlých bankovních plateb zásadním způsobem zkvalitnila naši službu“

věta, kterou bysme rádi použili jako popis našich klíčových aktivit pro podporu partnerů proplat.to na závěr listopadu a v prosinci 2019. Okamžitá reakce systému tak logicky navazuje na stále se rozšiřující „okamžité platby“ u českých bank. I banky, které aktuálně okamžité platby nepodporují se postupně snaží implementovat výrazně rychlejší převody finančních prostředků během dne. To má za důsledek, že i u těchto bank dochází k převodu prostředků již v průběhu dne a nikoliv až na základě denní uzávěrky a mezi-bankovního clearingu ČNB. Doplnění této funkce mělo výrazný vliv na aktivity našich uživatelů a to jak investorů, tak i dodavatelů. Investoři mají nástroj na práci s vlastním investičním účtem již během dne, kdy je spuštěna aukce pro ně zajímavá. A naopak, našim prověřeným dodavatelům je často faktura proplacena výrazně dříve, než je termín její splatnosti.

  • Dodavatelé a investoři.

Trend proplat.to 12/2019Jsme rádi, že se nám trvale daří udržovat rovnováhu mezi poptávkou našich dodavatelů po financování faktur a současně finančním „apetitem“ na straně investorů. V segmentu služeb je zřejmý vliv osobní reference mezi jednotlivými dodavateli, současně se nám daří rozšiřovat segment i do strojírenství a dalších služeb.

  • Poptávka financování a aukce.

Trend závěru měsíce listopad a prosince 2019 sleduje předpoklady z předchozího období. Postupně se rozšiřující portfolio aukcí v segmentech hodnocení firem b1 až c2 odpovídá předpokladům. Rovněž se potvrzuje obchodní předpoklad multiplikačního efektu mezi počtem dodavatelů a násobným počtem odběratelů a aukcí. Plynulý nárůst počtu našich dodavatelů se odráží v rostoucím počtu odběratelů i aukcí. Grafické vyjádření finančních požadavků se mírně mění díky změně portfolia klientů v jednotlivých hodnotících kategoriích, nicméně bez zásadního dopadu do celkového profilu odběratelů.

  • Realizovaný počet aukcí.

Každou fakturu, kterou obdržíme od dodavatele s požadavkem na faktoringovou aukci prověřujeme. Zda je formálně v pořádku, zda existuje fakturační důvod a zda dodavatel takovou fakturu akceptuje. Jak je patrné z grafiky, při zvyšujícím se počtu dodavatelů se nám daří udržovat i relevantní růst realizovaných faktur v rámci spot faktoringových aukcí.

Průměrný dosažený úrok našich aukcí k dnešnímu dni je 14,02% p.a.

a ještě za nás všechny – Vše NEJ pro naše Dodavatele, Investory i Odběratele!

Užijte si závěr roku 2019 a s čerstvými silami do roku 2020!

PF2020

P.F.2020