Portfolio faktoring proplat.to 04/2020

„Služba proplat.to jede na 100 % bez omezení!“

Portfolio partnerů-dodavatelů, kteří využívají službu proplat.to jako zajímavou alternativu pro stabilizaci svého cashflow a firemního financování bylo v prvních dnech měsíce března 2020 postaveno ze dne na den do neznámé situace. Omezení obchodů, podnikání, omezení na hranicích… COVID-19 zamíchal ze dne na den podnikatelským prostředím. Je dobrou zprávou, že v rámci stabilizace jejich finančních toků jim pomáhá i naše služba. V rámci faktoringu se nejedná o úvěr, ale o před-financování již realizovaného zboží, naše služba tedy nebyla ovlivněna opatřeními Vlády ČR.

Nejasný stav „co bude“ měl nicméně krátkodobý vliv na obě strany naší služby. Na druhou stranu, velmi rychle dochází k nezbytným změnám podnikatelské orientace našich dodavatelů. Náhradní díly automobilového průmyslu do zahraničí byly rychle nahrazeny potravinami a materiálem napříč Českou republikou. Za pouze mírný výkyv vděčíme nejen rozložení našich partnerů napříč širokým spektrem výroby i vícero oblastí logistiky, současně i hodnocení partnerů CRIBIS již v minulosti. V těchto aktivitách pokračujeme i nadále a situace nám ukazuje, že se toto úsilí vrací.

  • Aukce, Dodavatelé a Investoři.

Z pohledu na celkový segment financování proplat.to nedochází k zásadním změnám. Je pro nás potěšitelné, že i skupiny hodnocení CRIBIS kopírují stav předchozích měsíců. I nadále si majoritní podíl na portfoliu aukcí udržují segmenty hodnocení firem b1 až c2. U aktivovaných aukcí monitorujeme hodnocení firem CRIBIS na denní bázi. Těší nás nárůst počtu aukcí v dlouhodobém měřítku, mírný pokles trendu na začátku března 2020 odpovídá obecnému stavu trhu, velmi rychle se však vrací k původnímu růstu.

Docházelo také ke krátkodobým výkyvům mezi poptávkou a nabídkou financování. Z této situace těží investoři s aktuálně volnou hotovostí, kteří tak mohou získat vyšší úrokové příjmy. Tato situace je nicméně akceptovatelná i pro dodavatele, kterým se v rámci bankovních úvěrů může omezovat nabídka a faktoring proplat.to je pro ně efektivním a rychlým řešením. Jakmile dojde k nárůstu úrokových sazeb, objem dostupných finančních prostředků se zvyšuje a jsou tak uspokojeni i ti dodavatelé, na které se v předchozím období nedostalo. V rámci postupného nárůstu financování a zotavení ekonomiky předpokládáme, že současní investoři budou dále profitovat z existujícího stavu konkurenčního prostředí a vyšší úrokové sazby tak podpoří rozvoj celého systému služby proplat.to.

Pro další růst služby jsme k 1.4.2020 přijali opatření pro zvýšení jistoty úhrady pohledávek – více ZDE. Opatření vedou k úpravě podmínek financování podle kvality odběratele a historických zkušeností, zvláště pak s jejich platební morálkou.