Portfolio faktoring proplat.to 01/2020.

„Rosteme! S vámi = dodavateli i s Vámi = investory“

Je to tak. Díky naší práci se koncept služby proplat.to dobře uchytil a myslím, že se již dnes dá konstatovat, že naše služba si našla to správné místo na trhu. Povedlo se nám několik dalších vylepšení. Ověřovací SMS jsou nyní zařazeny do prioritního odesílání a tak už chodí obratem ať už na Vánoce, nebo na Valentýna. Jako zajímavost z našeho portfolia jsme tentokrát pro Vás vybrali statistiky zabývající se postupným rozvojem našeho portfolia. Jednak z pohledu splatnosti závazků našich odběratelů a jednak z pohledu aukcí a úroků. Nebudeme zabíhat do detailů jednotlivých aukcí, to ponecháváme na invenci a iniciativě našich investorů. Současně je ale zajímavé a relevantní sledovat, jaký vliv má neustálý tržní souboj mezi stranou poptávky po financování a stranou nabídky volných finančních prostředků.

Bez dlouhých diskusí ukážeme dva aktuální grafy ze světa proplat.to:

Proplat.to splatnost

  • Průměrná platba pohledávky

Průměrná platba dní PO splatnosti dokladu = je zřejmé, že portfolio proplat.to je v období 2019 – 2020 hodně stabilní. Odběratelé platí s prodlením 8 – 14 dní po splatnosti originálního dokladů. V těchto termínech také nastavujeme interní komunikaci směrem k upozornění na ne-úhradu, telefonování a další naše interní aktivity důležité pro udržení kvality portfolia. Nejrychlejší plátci jsou v kategorii b1 – c1. Nicméně z porovnání celkového portfolia proplat.to a k tomu plateb v časovém období 2020 je zřejmé, že aktuální volatilita z pohledu skutečného termínu platby není nijak zásadní. V majoritě segmentů b1 – c1 se platby pohybují stále v rozmezí 6-9 dní po splatnosti. Analýze termínu „splatnost“ se věnujeme v samostatném článku ZDE.

  • Průměrné úrokové sazby

Z pohledu dosahovaných průměrných úrokových sazeb jsme na tom trochu jinak. Díky zájmu o naši službu mezi investory dochází k postupné stabilizaci úrokových sazeb ve všech segmentech hodnocení odběratelů CRIBIS. Samozřejmě, analytika je současně ovlivňována poměrným zastoupením jednotlivých segmentů v celkovém počtu aukcí a realizovaných úhrad. Společnosti v segmentu a1 – a2 jsou zastoupeny minimálně. I tak je ale zřejmý vliv konkurenčního prostředí na snížení úrokových sazeb. Průměrné úrokové sazby se aktuálně pohybují v rozmezí 9,7% až 13,77%, což je pro naše investory jistě stále zajímavé rozpětí. Průměrný pokles o 1 % – 2 % body je ve výhodné relaci trhu a segmentu. Současně je ale dobré zmínit, že se jedná o transakce s datem splatnosti v daném období. Tedy vlastní aukce financování proběhly před 1 a více měsíci. Aktuální úrokovou hladinu v době, kdy čtete tento článek si můžete vyhodnotit sami v rámci Vašich otevřených aukcí.

  • Dosahované úrokové sazby dle CRIBIS

Dalším možným parametrem je porovnání dosahovaných úrokových sazeb z pohledu kategorie hodnocení společností CRIBIS. Trend, kdy zhoršující se hodnocení odběratele je v souladu se zvyšující úrokovou sazbou je zřejmý a v souladu s předpoklady. Výraznější pokles v aktuálním období u kategorií b1 a b2 přičítáme na vrub konkrétním obchodním případům a pohledávkám v nabídce.

==