Počítáme všichni – 3…2…1…10,000 aukcí!

Ano, už je to tak.

Již brzo se přehoupneme přes další magickou hranici počtu registrovaných aukcí!

10.000 aukcí – Děkujeme!

 

Základní částí našich klientů, zadavatelů faktur jsou společnosti střední velikosti, který mají významný potenciál růstu, ale v rámci podnikatelského prostředí je dusí dlouhé platební lhůty jejich odběratelů. Financování jejich faktur v době splatnosti jim tak významně pomáhá v tom, aby mohly zajistit financování svých provozních nákladů a rozvoj.

Portál www.proplat.to dnes poskytuje financování faktur pro téměř dva tisíce dodavatelů a odběratelů. O vlastní financování pak mezi sebou soutěží celkem registrovaných přes 620 investorů. A připomeňme si –

  • Služba financování faktur začala být aktivně nabízena na trhu v říjnu roku 2019, pár měsíců před začátkem pandemie COVID19.
  • V průběhu prvních měsíců a roku 2020 se nám podařilo získat do nabídky financování více jak 3.000 faktur.
  • Rok 2021 byl pro naši službu velmi dynamický, dokázali jsme překročit hranici 7.000 faktur …
  • Již v únoru 2022 jsme překonali další milník, 8.000 faktur.

Nyní, (v červenci 2022) se blížíme dalšímu milníku – 10.000 faktur.

V době kdy tento článek čtete vy je tato hranice již pravděpodobně překonána a my věříme v další úspěšný růst. Dynamika našeho růstu s sebou také přináší i nezbytnost dalšího rozvoje společnosti. Automatizace příjmu faktur, zvyšující se počet odběratelů, práce s rizikem u odběratelů s fakturami po splatnosti. To vše vyžaduje nejen další posílení automatizace zpracování, rozvoj SW, ale i posílení lidských zdrojů, součinnosti s právní kanceláří a další.

Aktuálně jsme v pokročilé fázi jednání o vstupu silného strategického partnera s podobným předmětem podnikání, kterého zaujaly možnosti našeho řešení do budoucna a má zájem naši platformu velmi razantně rozvíjet. Rozšiřování služeb spojených s financováním faktur pro naše dodavatele, s investováním pro investory, ale i pro partnery – odběratele jsou součástí jednání a my se velmi těšíme na práci, kterou máme v této oblasti stále před sebou.

 

Ing. Ivo Krátký

jednatel