Parlament schválil návrh Vlády ČR: proplat.to dále podporuje financování firem a podnikatelů.

Parlament ČR na svém zasedání dne 7.4.2020 schválil návrhy Vlády ČR č.813/0 v reakci na výskyt koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) a onemocnění COVID-19 na území České republiky. Návrhy jednotlivých zákonných úprav musí ještě potvrdit Senát a podepsat prezident ČR. Služba proplat.to společnostem a podnikatelům zajišťuje úhradu faktur/pohledávek, které byly realizovány na základě dodávky zboží a služeb.  Proto nás zajímají případné úpravy vztahů v rámci našeho podnikání.

Vládní návrh zákona č.813/0 se dle svého § 3 týká úvěrů „zajištěných nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci, účelově určených k nabytí, vypořádání nebo zachování práv k nemovité věci nebo součásti nemovité věci, výstavbě, úhradě za převod družstevního podílu atd., případně splacení úvěrů poskytnutých k některému z těchto účelů„.

Zákonná úprava se rovněž netýká splátek kreditních karet, kontokorentních úvěrů, revolvingových úvěrů, operativního leasingu nebo úvěrů v rámci obchodů na kapitálovém trhu. Návrh dále taxativně vyjmenovává případy, na které se jeho účinnost také nevztahuje. Mezi nimi v bodě 3.f) odloženou platbu, pokud toto odložení není zpoplatněno a délka odložení není v rozporu s běžnou obchodní praxí. U spot faktoringu proplat.to platí, že u pojmu „lhůta splatnosti“ financovaného dokladu se jedná o nejzašší termín platby Odběratele, po kterém má Dodavatel (nebo jiný vlastník pohledávky) právo uplatňovat sankce z nezaplacení dle smlouvy, dohody nebo zákona. Služba proplat.to neposkytuje odloženou platbu, ani úvěr v definici této zákonné úpravy.

V souladu s výše uvedeným schváleným zněním zákonných úprav služba proplat.to bude i nadále rozvíjet svoji stávající obchodní strategií.

Na smluvní úpravě závazků a povinností zúčastněných společností a podnikatelů se nic nemění a naše služba bude i nadále maximálně podporovat naše dodavatele. Pro urychlení a zkvalitnění podkladů aukcí financování a vzájemné komunikace jsme již k 1. dubnu 2020 přijali řadu opatření viz náš BLOG. I díky Vaší podpoře se našim partnerům daří rozvíjet své obchodní aktivity a současně dochází k postupnému uvolňování podmínek podnikání. Aktuální požadavky na financování rostou a našim investorům se tak otvírají zajímavé příležitosti.