Některé firmy omezují i své dodavatele – BlockList.

Náš obchodní model spot faktoringu funguje a dynamicky se rozvíjí financování faktur pomocí p2p investorů. I díky spolupráci s našimi zákazníky se nám daří postupně zjednodušovat proces ověření faktur pro zrychlení celé finanční transakce. Na druhou stranu, některé středně velké firmy se domnívají, že mohou svým dodavatelům specifikovat nejen podmínky dané zakázky, ale i kdo, kdy a jak bude platit (a jestli vůbec dostanou zaplaceno!). Samozřejmě, z pohledu faktoringového modelu (dodavatel+faktor) na to nemají oprávnění a vlastník pohledávky/faktury si s takovou pohledávkou může naložit podle svého uvážení. Pokud tedy odběratel vyžaduje smluvní klauzuli o nepostoupení pohledávky, jedná se pouze o svobodnou (?) vůli dvou stran bez toho, aby tento krok vyžadovala zákoná úprava. Plátce se nemůže domáhat zrušení platnosti postoupení. A je otázkou k čemu má vlastně takový požadavek odběratele sloužit – aby se dodavatel dostal do slabší pozice v případě nezaplacení? I takovýto výklad lze z některých objednávek vyčíst. Detail například ZDE.

 

Na druhou stranu, společnost Money store s.r.o. nechce vstupovat do obchodních vztahů Vás, našich dodavatelů jako komplikace. Naopak! V souladu s obchodní strategií chceme spolupracovat u takových partnerů, kdy dodavatel získá okamžitě finanční prostředky a jeho odběratel může zaplatit až za dohodnotou dobu, ve splatnosti. Neochota spolupracovat na financování faktoringem proplat.to často vyplývá i z nabídky takzvané „hotovostní slevy“. Zběžný pohled na některé z podmínek hotovostních slev = „Při poskytnutí slevy 5% z fakturované částky Vám bude faktura uhrazena okamžitě“, znamená efektivní roční úrokovou míru 30 %p.a. (!)

Předčasné placení závazků kupujícími urychluje cash-flow dodavatele, stejně jako spot faktoring proplat.to. Na druhou stranu je nezbytné posoudit, zda vyjednaná cena Vašeho zboží nebo služby odpovídala tržnímu rozpětí při uzavření objednávky a zda sleva asi 3x dražší než náklady spot faktoringu proplat.to a odpovídající cca. 30 %p.a. úrokové sazby je pro Vás přiměřená.

Kontrola odběratele – ověření.