Léto 2021 ve znamení zrychlující se poptávky po financování i překročení hranice 5000 aukcí

Služba proplat.to má za sebou léto 2021 o kterém se rozhodně nedá říci, že bylo prázdninové. Jak dodavatelé, tak i investoři se k nám vracejí a my se snažíme poskytovat naše služby co nejlépe. Zvyšující se počet aukcí i partnerů s sebou nese nezbytnost reagovat na jejich nejrůznějšími požadavky a specifické potřeby, pořád je co vymýšlet a upravovat. V červenci 2021 jsme překročili hranici profinancovaných faktur za 200 milionů Kč a už po 8 měsících roku 2021 překračujeme objem roku 2020 o více jak 200%. Dosud jsme na dotazy ohledně detailů našeho portfolia odpovídali spíše obecně, statistika malého vzorku není nikdy vypovídající. Nyní již máme dostatek dat a můžeme naše služby analyzovat dostatečně kvalitně.

Pojďme se tedy podívat na to, jak si služba proplat.to vede:

 • Celkem jsme již profinancovali faktury za více jak 220.000.000 Kč

 • Celkový počet registrovaných partnerů – 1949
 • Průměrný vážený úrok – 13,78 %p.a.
 • Celkem naši partneři požádali o financování více jak 5.600 faktur
 • z celkového počtu aukcí roku 2021 bylo z pohledu hodnocení odběratele rozložení
  • A1 – 0,67%
  • A2 – 3,55%
  • B1 – 11,09%
  • B2 – 21,91%
  • C1 – 29,67%
  • C2 – 19,11%
  • C3 – 14,01%
  • faktury společností s hodnocením D1,D2 a E nefinancujeme.

Služba proplat.to realizuje financování faktur již více jak dva roky, je proto zřejmé, že částí naší agendy je komunikace s odběrateli po splatnosti a případně i vymáhání pohledávek. Poskytujeme regresní faktoring a tak můžeme konstatovat, že prozatím registrujeme spíše faktury „po splatnosti“ než faktury „ve vymáhání“. Finanční statistiky faktur a úvěrů „po splatnosti“ a „Vymáhání“ reprezentují aktuální stav, který se v průběhu roku mění podle toho, jak se podaří daný úvěr uhradit standardní, nebo i nestandardní cestou. Na druhou stranu je nezbytné si uvědomit, že tato agenda k faktoringu prostě patří. S rostoucím objemem úvěrů se pravděpodobně bude zvyšovat i objem úvěrů ve stavu „ve vymáhání“ a naší každodenní prací bude jejich řešení a minimalizace.

Aktuálně řešíme 12 úvěrů ve stavu „Vymáhání“ v objemu přibližně 1,4 mil Kč. Tyto úvěry jsou postoupeny právní kanceláři, na základě vyhodnocení pak vymáhány soudně, případně i podáno trestní oznámení podle povahy každého jednoho případu. V rámci celkového pohledu na skladbu aktivních úvěrů proplat.to:

 • Průměrná doba splatnosti faktur 2021 – 50 dní (max. bylo 117 dní)
 • Průměrná doba úhrady u úvěrů po splatnosti 2021 – 9,3 dní (46 úvěrů před splatností; max. po splatnosti bylo 74 dní)
 • Celkový počet úvěrů po splatnosti ke dni 2.9.2021 – 65
 • Celkový objem úvěrů po splatnosti ke dni 2.9.2021 – 1.756.070 Kč
 • Objem úvěrů po splatnosti delší jak 28 dní ke dni 2.9.2021- 221.216 Kč

Objem úvěrů po splatnosti tedy tvoří cca. 1,11% z celkového profinancovaného objemu faktur za rok 2021, přičemž úvěry po splatnosti déle jak 14 dní tvoří 0,32% a déle jak 28 dní pak 0,14% hodnoty financování. V rámci úvěrů ve stavu „Vymáhání“ spolupracujeme i s dodavateli, příjemci předfinancování, kteří jsou v rámci naší smluvní konstrukce ručiteli u jednotlivých úvěrů. Postupujeme vždy individuálně se snahou maximalizovat šance na úplnou nebo částečnou úhradu. Počet problematických odběratelů je u běžného dodavatele malý a proplat.to využívá i možnosti pozastavit financování dalších faktur u dodavatele, který má ve svém portfoliu „škodnou“. Dodavatelé tak situaci řeší společně s námi, protože mají sami výrazný zájem na tom, abychom jim i nadále pomáhali ve stabilizaci jejich provozního financování.

Pro naše dodavatele a investory jsme v průběhu léta 2021 zajistili další, v pořadí už třetí letošní upgrade našeho systému, vedoucí ke zrychlení některých transakčních operací. To pravděpodobně pozorujete již nyní v rámci rychlejší odezvy systému například v případě práce s filtrem u jednotlivých agend. Připravujeme další funkce pro dodavatele, abychom jim zvýšili komfort zadávání faktur do našeho systému a rozšířili tak potenciál řešení. Pracujeme na dalších formách automatizace pro investory, kteří jsou v našem systému stejně důležití jako dodavatelé.

Z reakce našich partnerů, kteří s námi spolupracují už skoro dva roky je jisté, že naše služba má na trhu své místo a musíme se zaměřit na její vylepšování a zkvalitňování. Je zřejmé, že česká ekonomika i tržní prostředí nám v tom pomáhá a pomáhat bude i v druhé polovině roku 2021.

==