Portfolio MoneyStore / proplat.to.

 

Statistiky proplat.to

Jak vypadá statistika služby proplat.to 11/2019

 

Služba financování faktur v době splatnosti se úspěšně rozvíjí. Již nyní můžeme prezentovat některé statistické údaje naší služby. Údaje jsou samozřejmě zatíženy jistou mírou neurčitosti, vzhledem k dynamickému nárůstu aktivit. Na druhou stranu, již lze z údajů ledasco vyčíst. Primárně se soustřeďujeme na finanční zdraví našeho portfolia, proto data monitorujeme ve vztahu k hodnotícím skupinám CRIBIS.

  • Poptávka financování a aukce

Nejvyšší poptávané částky v našich aukcích za poslední období se pohybují až v úrovni 140.000 Kč. Současně je nutné podotknout, že díky našemu systému Spot faktoringu naši službu proplat.to využívají i subjekty s relativně nízkými fakturovanými částkami. Proplat.to tyto transakce umožňuje a i z pohledu investorů je diverzifikace investice zajímavá a při využití investičního automatu i jednoduchá. Fakt, že se vyšší částky pohybují u hodnocení odběratele v kategorii b1 a také c3 není překvapením. Bezpečná strana spektra ukazuje odběratele, který dlouhou splatnost využívá v rámci své finanční politiky, naopak u subjektů v kategorii c3 se spíše jedná o způsob stabilizace cashflow.

  • Realizovaný počet aukcí

Za poslední období evidujeme v jednotlivých skupinách maximálně 22 aukcí. Převaha poptávky v rámci realizovaných aukcí je v kategoriích b1c2, což asi pro naše investory není překvapivé. Je potěšující, že se objevují i firmy v kategorii a2. Jedná se o firmy stabilní, zajímavé, logicky tedy takové, které od svých dodavatelů požadují delší splatnost faktur. A na rozhraní kategorie a2-b1 v zajímavých částkách financování. V kategorii c3 je nutné být obezřetný, respektive zjišťovat více informací o plátci a jeho finanční situaci. Naši dodavatelé se spolupodílejí na případném řešení nesplacené pohledávky, tak zde funguje relativně dobře „samoregulace“ a i v kategorii c3 se u nás objevují zajímavé subjekty. Společnost v kategorii c3 přitom může mít horší hodnocení kvůli své historii, která přitom nezobrazuje aktuální stav. A vyšší úrokové zatížení pak přináší zajímavý výnos investorům. V této kategorii evidujeme u nás i pár neschválených poptávek, které se do fáze „aukce“ ani nedostanou. Relativně nízká částka financování v kategorii b2 je dána malým počtem subjektů v kategorii. Z pohledu počtu aukcí je nejsilněji zastoupena kategorie c1, která reprezentuje třetinu všech našich aukcí. Následována kategorií c2 a b1,b2.

Proplatit vaši fakturu obratem? – začít ZDE

Vyšší zhodnocení peněz? – začít ZDE