Jak se stane, že z úroku 5,56 % p.a. jsou náklady 0,46 %?

Běžnou a důležitou součástí podnikatelského života managementu většiny společností je zajištění financování. Možností je několik – úvěr pro podnikatele, kontokorent, velké firmy to mohou řešit formou dluhopisů, možná akcie… a nebo také dlouhá splatnost přijímaných faktur. Reálné náklady spojené s poskytnutým financováním je nezbytné posuzovat vůči době po kterou je toto financování poskytnuto. Zjednodušeně řečeno… Reálné procentní náklady u faktury se splatností 30 dní jsou cca. 1 dvanáctina ročního p.a.

Náklady na provozní financování.

Výše uvedené finanční produkty v podstatě ve všech případech slouží k tomu, aby daná společnost získala finanční prostředky. Na rozvoj podnikání, na každodenní provoz, na investiční záměry. My se ale zaměříme na základní starost každé společnosti = zajištění průběžného provozního financování. Jak analyzovat náklady výhradně z pohledu finančních toků? Jakýkoliv úvěr bude v dnešní době hodnocen podle poplatků (za posouzení, za čerpání, za změnu výše úvěru, nebo naopak nevyčerpání…) a hlavně podle úrokové sazby, která je definována jako p.a.per annum„. Hodnota vyjadřuje procentní výši úročení daného úvěru za rok. Je předmětem jiného článku, jak se tato hodnota započítává do splátek, nebo jak se splácí anuita a úroky, jaký typ kalendáře se používá. Je fakt, že v případě, kdy někdo půjčí peníze, náklady s tím spojené je možné na volném trhu poměřovat právě přes parametr p.a. Ale pozor, celková výše nákladů i u podnikatelských úvěrů zdaleka nemusí odpovídat pouze této procentní hodnotě.

Spot faktoring proplat.to a krátkodobé pohledávky.

Poněkud jednodušší přitom bude situace v případě provozního financování formou spot faktoringu proplat.to. Tato služba, toto financování je zásadně poskytováno v souvislosti s konkrétním plněním, konkrétní fakturou nebo pohledávkou. Nebavíme se tedy v tomto případě o definici p.a., tak říkajíc na neurčito, na rok, na dva roky, déle. Bavíme se o reálných částkách, které budou zaúčtovány jako náklady na danou finanční transakci v konkrétním čase splatnosti faktury, tedy z pohledu účetnictví jako „krátkodobé pohledávky„.

Časová cena peněz.

Každá faktura má svoji splatnost. Některé do třech dnů, některé 14 dní, ale často je to 30 dní, 45 dní, v některých případech i 120 dní. Získat tedy na volném trhu finanční prostředky formou aukce za aktuálně nejnižší možné náklady je dobré analyzovat přes „Co tím získám, když mi někdo zaplatí IHNED?“ Tedy něco, co lze vzdáleně označit jako časovou cenu peněz. Komplexní hodnocení této definice je zcela jistě mimo rozsah článku. Nicméně základní definice pro nás použitelná by zněla asi takto:

„Co moje firma získá tím, že budu mít peníze z dané faktury teď a nikoliv až když má odběratel fakticky zaplatit?“

Posouzení nákladů na spot faktoring proplat.to

Na straně příjmů – je to možnost realizovat okamžitě zisk vyplývající z Vaší podnikatelské činnosti. Představme si například, že celkové roční náklady společnosti jsou 5.000.000 Kč a celkový zisk před zdaněním je 35.000 Kč. To tedy znamená, že zisk dané společnosti je někde na úrovni 7 %. Lze konstatovat, že každých tisíc korun vložených do podnikání společnosti vydělá 70 korun českých. A pokud tedy má firma zakázku, kterou realizuje rychleji, než je doba splatnosti faktury a za náklady nižší, než je standardní zisk firmy, pak je v zisku a takováto aktivita má svůj smysl. Na straně nákladů je to cena kterou firma zaplatí (v našem případě) investorovi v aukci.

A nyní se vrátíme zpět k poznámkám na téma úročení p.a.  Z výše uvedeného jste si již uvědomili, kde je nezbytné vnímat rozdíly v označení % a  označení % p.a. Nyní ale můžeme již krátce a třeba v přehledné tabulce:

Porovnání p.a. a reálných procent

 

Poučení je asi zřejmé. Financování je ve službě proplat.to realizováno pomocí procentního vyjádření p.a. Protože je to takto relevantní vůči investorům, kteří poskytují své finanční prostředky. A současně oběma stranám poskytuje srovnávací úroveň.

U dodavatele je situace trochu jiná. Procentní vyjádření reálných nákladů spojených s poskytnutým financováním je nezbytné posuzovat vůči době po kterou je financování poskytnuto = jedná se o konkrétní fakturu, ne průběžné financování. Zjednodušeně řečeno… reálné procentní náklady u faktury se splatností 30 dní jsou cca. 1 dvanáctina ročního p.a.

A je Váš podnikatelský zisk za dané období vyšší, než tato částka?

Pak se Vám spot faktoring proplat.to vyplatí.