Jak rychle jsou k dispozici peníze pro investice?

K penězům našich klientů se musíme chovat maximálně obezřetně, a proto jsou finanční transakce v našem interním systému evidovány a ověřovány v podstatě stejně, jako u banky. Ostatně na to používáme bankovní software. Peněžní prostředky jsou u nás evidovány na účtu u Fio banky a.s. a investiční transakce jsou dále zpracovávány samostatně v interním a aukčním software. Ten používáme nejen z důvodů bezpečnosti, ale i stability a schopnosti rozvoje v souladu s požadavky našich klientů, dodavatelů i investorů. Dostupnost finančních prostředků „na investice“ tak může trvat 1 den, ale v extrémním případě až 3 dny. Nejrychlejší variantou je, když máte účet u Fio banky a převedené finanční prostředky můžete mít na investorském účtu druhý den. V případě cizí banky a také Vaší transakce po uzávěrce bankovního dne to může znamenat až 3 dny. Tedy den D – Vy, investor zadáváte příkaz k úhradě do cizí banky. Ten ale proběhne až D+1 ve Vaší bance, protože bylo po uzávěrce a pak D+2 proběhne zaúčtování na náš účet proplat.to. Tentýž den se prostředky objeví na investičních účtech systému proplat.to. Samozřejmě, daný příklad je extrémní (existují i víkendy), často je doba kratší. Doba realizace převodů z jiné banky je mimo naši kontrolu a je tedy nezbytné počítat v rámci investorské strategie s touto časovou prodlevou.