Jak investovat s proplat.to automatem.

Investiční automat proplat.to je mocný nástroj, jak optimalizovat výnos a řídit portfolio investora. Současně je ale nezbytné si uvědomit, co pro Vás vlastně onen automat dělá, jaké rozhodování o vašich penězích a investicích mu svěřujete. Jeho komplexní nastavení si tedy zasluhuje Vaši pozornost. Pojďme se tedy tomuto „robotovi“ podívat na jeho (ne Asimovovi) zákony:

  • Volné peníze = váš stav konta investora z pohledu finančních prostředků „k investování“. Tato částka se mění v případě, že máte zainvestováno a dojde k úhradě dodavatelem. Prostředky se rozúčtují mezi investory a převedou se na váš účet a tím navýší položku „volné peníze“.
  • Max. stav úspěšných nabídek = celkový objem finančních prostředků, který v daný okamžik automat eviduje jako úspěšné. Tuto částku automat nepřekročí a začne investovat znovu až po uvolnění neúspěšnou nabídkou, nebo profinancováním dané aukce.
  • Max. expozice na fakturu = maximální investice v procentech do jedné faktury vůči řádku „Max. stav úspěšných nabídek“. V ukázce tedy může finanční objem jedné vítězné nabídky dosáhnout až 50%, zde tedy ze 100.000 Kč je to 50.000 Kč. Procenta se automaticky přepočítávají na finanční objem v Kč.
  • Max. procento z faktury = slouží k diverzifikaci prostředků do více faktur, zvolíte si svůj maximální podíl na celkovém profinancování faktury. Můžete si zvolit například maximální podíl 30% a automat tak vždy zainvestuje maximálně 30% z celkově poptávané částky.
  • Max. expozice na žadatele/odběratele = systém umožňuje diverzifikaci financování faktur podle právnické osoby dodavatele, nebo podle odběratele. Umožňuje to cíleně si zachovat část volných finančních prostředků pro jiné odběratele nebo dodavatele.
  • Min./Max. očekávaná splatnost = nastavení délky trvání investice podle vašeho přání. Někdo preferuje častější otočku finančních prostředků, někdo naopak preferuje dlouhodobější investici.
  • Měna faktury a sídlo dlužníka je aktuálně nastaveno vždy na Kč a Česká republika.
  • Min. roční úrok (p.a.) = minimální očekávaná výše úroků financování do faktur. V případě základního nastavení je tato výše totožná pro všechny kategorie odběratelů.

POKROČILÉ NASTAVENÍ = v případě volby „Pokročilé nastavení“ máte možnost upravit požadovaný úrok samostatně pro každou CRIF kategorii odběratele.

  • Max. expozice = maximální investice v procentech do jedné kategorie vůči řádku „Max. stav úspěšných nabídek“. V ukázce tedy může finanční objem vítězných nabídek v kategorii a1 dosáhnout až 50%, tedy 50.000 Kč. Jedná se o maximum, celková expozice přes všechny kategorie tak nemusí v součtu odpovídat 100%. Při ukládání nastavení je potřeba mít vyplněné údaje ke všem kategoriím i když u některých si zvolíte 0%.
  • Min. roční úrok = Automat začne investovat v maximální výši jakou si nastavil dodavatel při zadání faktury. Ke snižování úroků k minimální hranici zde vámi nastavené dochází postupně až vlivem konkurenčních nabídek.

Je dobré si uvědomit, že kombinace některých podmínek může způsobit zablokování funkce automatu. Pokud například nastavíte, že maximální objem vašich úspěšných nabídek je 4.000 Kč a maximální expozice na fakturu je 20%, pak automat může investovat maximálně 800 Kč do jedné faktury. Protože ale systém akceptuje nabídky od 1.000 Kč výše, způsobí takové nastavení, že automat nikdy nezainvestuje. Kombinací jednotlivých parametrů je mnoho. Právě proto, aby automat umožňoval širokou škálu nastavení a nabídl akceptovatelné podmínky pro velkou množinu investorů a jejich investiční apetit. Promyšlené nastavení se vám vrátí. Automat bude investovat dle vašich pokynů bez nutnosti potvrzování ručně zadávaných nabídek v okamžiku, kdy máte zrovna nejvíce práce úplně jinde…a o investici nechcete přijít.

Investiční automat jde vždy „přebít“ ruční nabídkou. Pokud si tedy investor zvolí konzervativní strategii pro automat a následně aktivně zasahuje to aukcí, které si sám vyhodnotil jako zajímavé, je to jedno z možných řešení účasti na aukcích.

Kategorie, které jsou přidělovány jednotlivým odběratelům vycházejí z definice společnosti CRIF jako našeho nezávislého hodnotitele. Je ale nutné si uvědomit, že hodnocení vždy vychází z dostupných ekonomických i neekonomických kritérií. Mohou tak existovat společnosti, které mají hodnocení v horší části spektra a přitom se jedná o stabilní a dlouhodobé společnosti s výbornou platební morálkou. Ale mají například aktuálně vysoké investiční náklady, které devalvují jejich zisk v podnikání. Nebo naopak existují společnosti, které mají relativně dobré hodnocení, ale jen díky faktu, že se jedná o omezenou množinu dostupných informací nebo jsou aktuálně v růstové fázi podnikání. Proto u všech aukcí poskytujeme našim investorům plný CRIF report v maximálním dostupném detailu, abychom jim umožnili komplexní posouzení jednotlivých odběratelů.

Pokud vám i nadále zůstávají některé nezodpovězené otázky stran Investičního automatu, neváhejte se na nás obrátit. Zodpovíme, doplníme.

==