Jak dlouho vydrží vysoké úroky na proplat.to?

Otázka, na kterou vám asi nikdo neodpoví. Služba proplat.to je postavena na principech aukční tvorby finančních podmínek, tedy každá jedna poptávka bude naplněna podle apetitu investorů v konkrétní okamžik. Samozřejmě, jisté indicie lze vysledovat. Počet investorů stále roste. Většina investorů si na svůj účet odeslala základní finanční obnos tak, aby byla schopna ověřit fungování celého systému financování a okamžitě po testovací aukci další finanční obnos dle investičního apetitu. Při rozjezdu služby byly do systému od dodavatelů akceptovány i faktury s relativně krátkou dobou splatnosti 14+ dní. Tyto faktury samozřejmě vykazují zanedbatelný přínos pro investory a koneckonců i pro dodavatele. Nabízejí ovšem výbornou příležitost pro nováčky, ověřit si jednotlivé kroky financování, od registrace, přes účast na aukci, až třeba po nastavení investičního automatu. Hlavním úkolem provozního oddělení Money Store s.r.o. je nyní v tom, aby byla relativně vyrovnaná nabídka s poptávkou. Aby bylo do čeho investovat v rozsahu investiční kapacity našich partnerů. Na druhou stranu, převis investiční kapacity připraví dobré podmínky pro naše dodavatele. A bude pro ně současně zajímavé získávat provozní financování za relevantních nákladů na tento typ.

Je tedy nezbytné vzít do úvahy kombinaci všech vlivů a samozřejmě jistou míru profesionálního odhadu. Stejně jako u jiného typu investic:

  • Investoři a jejich účast na aukci

Již nyní evidujeme aukce, kde se realizace faktury/pohledávky zúčastnilo až 8 investorů, kteří navzájem nastavovali konkurenční prostředí úroků. Z pohledu apetitu se maximální investice pohybují v řádu vyšších desítek tisíc Korun na jednu fakturu/pohledávku.

  • Dodavatelé a poptávky financování

Spot faktoring je postupně se rozšiřujícím finančním produktem. Posouzení rizika odběratele se vymyká standardnímu bankovnímu posuzování dodavatele. Velmi rychle si našel své zákazníky a růst databáze dodavatelů je opravdu velmi dynamický. Je nutné poznamenat, že každý dodavatel fakturuje většinou své nezávislé množině odběratelů. Celkový počet plátců je tak několikanásobný proti počtu fakturujících a databáze plátců nám roste exponenciálně. Při zachování nezávislého hodnocení jejich rizikového profilu.

  • Aukce jako soutěž investorů pro dodavatele

Výše zmíněné by mělo znamenat, že evidujeme převis poptávky nad nabídkou. Ano, v tabulkovém výčtu tomu tak je. Nesmíme ale zapomínat na fakt, že každá aukce soutěží v kombinaci podíl na financování a částka. Danou aukci tedy většinou vysoutěží 1 až 2 investoři, až na objemové výjimky. Fakticky to pak znamená, že ostatní investoři v ten daný okamžik mají volné finanční prostředky a péčí řádného hospodáře je chtějí rozmnožit na jiné aukci. S narůstajícím objemem finančních prostředků v celém systému proplat.to tedy vzniká přetlak investorů. Předpokládáme proto, že už v průběhu 1Q 2020 bude docházet k sílícímu tlaku na dosahovaný úrok. Zatím to není tak patrné, úroky zapojených investorů se stále pohybují ve výši dvojciferných sazeb. I faktury s kratším období splatnosti jsou tak mezi investory vítány.

  • Predikce pro nejbližší 3+ měsíce:

+ dynamický nárůst investorů a jejich finanční kapacity i dodavatelů a faktur/pohledávek

+ výrazně častější výskyt faktur s finanční hodnotou nad 100.000 Kč od již zavedených dodavatelů

+ stabilní úrokový výnos 10%+p.a. nad průměrem portfolia u středně velkých investorů

+ s výjimkami pod 10%p.a. u nejméně rizikových klientů a1 až b1

+ nárůst počtu a objemu faktur/pohledávek s dobou splatnosti 30;45 a 60 dní