zmocnitel

Zmocnitel uděluje plnou moc. Jedná se o potvrzení, že smluvní zastoupení bylo ujednáno. Plná moc musí být vždy písemná a úředně ověřená. Vždy musí obsahovat jasný rozsah právního zastoupení, které zmocnitel zmocněnci uděluje a na jakou dobu.