zkrácení splatnosti faktur

Zkrátit splatnost faktury lze pouze dohodou s dlužníkem, případně tím, že ji postoupíme novému věřiteli a ten za postoupení pohledávky zaplatí původnímu věřiteli kupní cenu. Opakovaná činnost tohoto typu se nazývá faktoring.