zákonná splatnost faktur

Zákon stanovuje základní splatnost faktur až 60-ti denní (splatnost faktury ze zákona). Lhůta počíná běžet ode dne, kdy byla dlužníkovi doručena faktura, anebo ode dne obdržení zboží nebo služby, podle toho, který z těchto dnů nastal později. … Za určitých podmínek lze sjednat i delší než 60-ti denní dobu splatnosti.