zajištění úvěru

V širším slova smyslu se zajištěním rozumí veškerá opatření finančního partnera s cílem zajistit řádné splácení úvěru včetně úroků. K nejdůležitějším nástrojům používaným k zajištění úvěrů před jejich poskytnutím a během jejich trvání patří:

  • analýza úvěrové způsobilosti
  • limitování výše úvěrů pro jednotlivé klienty
  • diverzifikace rizika
  • kontrola úvěrového subjektu

V užším pojetí se zajišťovací instrumenty člení na osobní zajištění, kdy za pohledávku ručí vedle příjemce financování ještě další, třetí osoba a dále věcné zajištění, které dává právo na určité majetkové hodnoty.