výpis z účtu

Dokument, který potvrzuje pohyby a zůstatek na účtu klienta. Banka jej vystavuje a klientovi předává osobně, poštou či jiným dohodnutým způsobem v pravidelných intervalech dle volby klienta a s ohledem na podmínky stanovené samotnou bankou či např. karetními asociacemi.