vymáhání nezaplacené faktury

Pokud nebyla faktura uhrazena, nastává proces jejího vymáhání. Nejprve se provádí vymáhání písemnými a telefonickými upomínkami, případně je vhodné zaslat upomínku datovou schránkou. Pokud do dvou měsíců tento proces nepřinese výsledek, vymáhání je předáno advokátní kanceláři, podána žaloba, atd. Pokud obdržíme po nějaké době pravomocný rozsudek a dlužník se stále nemá k placení je podán návrh na exekuci a další právní úkony.