věřitel

Věřitel je osoba, které náleží plnění nějaké pohledávky od osoby dlužníka. Toto plnění může být peněžité ale i nepeněžité. Nesplněnou pohledávku může věřitel žalovat u soudu, rozhodnutím soudu pak získá vykonatelnou pohledávku, kterou může uplatnit v exekuci.

Věřitel je oprávněný v rámci závazkového vztahu, který má právo požadovat po dlužníkovi plnění. V případě, že dlužník není schopen uhradit pohledávku, tak může věřitel přistoupit k vymáhání pohledávky a může podat žalobu na soud. V krajním případě, kdy dlužník nebude chtít pohledávku, ani přes rozhodnutí soudu splatit, tak na něj může být uvalena exekuce.