Úroková sazba

Cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok. Používá se zkratka XX % p.a. Konkrétní výše této sazby souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny či uloženy, a často také s částkou.

U krátkodobých pohledávek a faktoringu je konkrétní výše nákladů financování významně závislá na celkové době do splacení faktury/pohledávky. V případě, že je zápůjčka či finanční hotovost je poskytnuta s úrokovou sazbou 10 % p.a. a uhrazena ve splatnosti 45 dní, pak jsou úrokové náklady na tuto dobu 10/12 = 0,833 * 1,5 = 1,25% . Přesný výpočet úrokových nákladů je zpravidla realizován ve dnech.