tuzemský faktoring/ tuzemský factoring

Tuzemský faktoring je druhem klasického faktoringu, v případech, kdy dodavatel i odběratel podnikají na území ČR. Existující nebo nově vznikající pohledávky tak odpovídají českému právnímu řádu a povinný obsah faktur, jejich splatnost, další podmínky úhrady, penále nebo i vymáhání jsou jasně definovány. V případě, že alespoň jeden ze subjektů má sídlo v ČR, je u proplat.to možné po posouzení obchodního případu realizovat faktoringovou transakci/aukci. Na dalším rozšiřování služeb směrem do EU pracujeme.