tichý společník

Vklad do společnosti může přinést rovněž tzv. tichý společník. Ve chvíli, kdy tichý společník vloží do firmy svůj vklad, podnikatel se zavazuje k tomu, že mu jeho zisk zhodnocuje, tzn. že mu vyplácí podíl ze zisku. V případě, že se společnosti nedaří, nenese podnikatel riziko sám, ale spolu s ním i jeho tichý společník.