Spot faktoring

Spot faktoring je moderní způsob financování pohledávek, který se objevil s nástupem nových technologií. Bez jakýchkoliv omezení a dlouhodobých závazků. Oproti tradičnímu faktoringu u kterého se povinně postupují všechny faktury za vybranými odběrateli, přišel spot faktoring s jednoduchým řešením – postupovat jednotlivé faktury! Bez omezujících podmínek jako jsou minimální objem postoupených faktur na faktoringovou společnost a minimální počet postoupených odběratelů.