splatnost faktury

Udává datum nebo časové období, do kdy musí odběratel zaplatit za odebrané zboží nebo služby.