reverzní faktoring / reverzní factoring

Jedná se o standardní faktoringovou transakci financování, která je obchodně zaměřena na odběratele. Odběratel si v rámci svého obchodního cyklu zajistí zvýhodněné podmínky nákupu – slevu  – a to za podmínek, že dodávka zboží se standardní dobou splatnosti bude uhrazena IHNED. Sleva se v tomto případě často pohybuje v úrovni -5% i více. V případě, že dojde k dohodě a její realizaci, úhrada takto vzniklého závazku/faktury je realizována faktoringem proplat.to a odběratel hradí v okamžiku, kdy již může mít k dispozici dostatečnou hortovost například díky zpracovanému polotovaru do finálního výrobku.