podnikatelský provozní úvěr

Podnikatelský úvěr je úvěr určený výhradně podnikatelům, tedy živnostníkům (OSVČ) a firmám (s.r.o., a.s. a další). Podnikatelé se často mohou dostat do finančních tísně díky dlouhé splatnosi faktur nebo i opožděným platbám od odběratelů. Tyto provozní úvěry tak slouží například k překonání přechodného nedostatku finančních prostředků. Podmínky bankovních i nebankovních provozních úvěrů se na trhu značně liší a je nezbytné analyzovat konkrétní potřeby společnosi v souvislosti s jejím výrobním a obchodním cyklem. Pro zrychlení dostupnosti finančních prostředků je také vhodné využít faktoring.