Pákový efekt (leverage)

Principem finančního pákového efektu je využití dodatečného cizího kapitálu (za úrok) k počáteční hodnotě kapitálu vlastního na financování investice. Výsledkem je násobení zisku či ztráty z provedené investice. Umožňuje násobné zvýšení možného zisku z investice, současně ale obsahuje riziko výrazné ztráty.