nákup na fakturu se splatností

Způsob úhrady zboží nebo služeb, které dodavatel zajistil pro odběratele na základě jeho objednávky nebo kupní smlouvy. Faktura je splatná v termínu, který si strany obchodu sjednají, standardní doba splatnosti je 14 až 30 dní. V některých oblastech podnikání je doba splatnosti výrazně delší, někdy až ke 120 dnům. V průběhu doby splatnosti nemá dodavatel ani zboží (které již předal), ani úhradu. Toto období je možné překlenout faktoringem.