kde rychle sehnat peníze

Je možno využít bankovního , nebo nebankovního financování, případně faktoringu. Faktoring využívá toho, že předmětem financování není „slib úhrady v budoucnosti“, ale jedná se o úhradu odběratelem za již realizované zboží nebo službu.