jak zaplatit fakturu

Poukázáním finančních prostředku na číslo účtu uvedené na vystavené faktuře, případně započíst závazek z faktury na jiný závazek , který máme vůči vystaviteli faktury. Další možností je využít faktoring, kdy jiný subjekt = faktor, Vám uhradí fakturu okamžitě a sám vyčká na úhradu od odběratele. V případě, že odběratel fakturu neuhradí, dodavatel financování vrátí, případně je možné sjednat pojištění úhrady faktury. Pojištění je závislé na „bonitě“ odběratele a u méně bonitních firem není možné pojištění sjednat.