jak se zbavit dluhů a jak si vytvořit finanční svobodu

Zbavit se dluhů není jednoduchý proces. Základní podmínkou je samozřejmě optimalizovat náklady-snížit a příjmy zvýšit. Faktoring může pomoci tím, že zkrátí dobu dostupnosti hotovosti. Pokud je podnikatel součástí obchodního řetězce s dlouhou dobou splatnosti faktur, pak faktoring rychlou dostupností cash zajistí konkurenční výhodu. Faktoringem, okamžitě dostupnou hotovostí je možné zajistit i úhradu závazků nebo nakoupit nové skladové zásoby.