Identifikace plateb faktoringu proplat.to

Pro účely platebních služeb spot faktoringu je používán účet vedený v CZK u Fio Banka, a.s.

Číslo účtu: 2201671627 / 2010

Variabilní symbol: číslo faktury

Specifický symbol: číslo rámcové smlouvy dodavatele

Faktura musí obsahovat výhradně výše uvedený účet k platbě. Současně s Variabilním a Specifickým symbolem musí faktura obsahovat text cesní doložky:

      Dodavatel neodvolatelně oznamuje odběrateli, že pohledávku včetně příslušenství, vyplývající z této faktury postoupil obchodní společnosti Money store, s.r.o., IČO:27380050;  Korunní 810/104, Vinohrady (Praha 10), 10100 Praha. Platbu je proto nutné poukázat výhradně na účet Money store, s.r.o. číslo účtu 2201671627/2010 vedeného u FIO Banka, a.s. Dluh odběratele vyplývající z této faktury zaniká pouze jeho splněním společnosti Money store, s.r.o.

Služba proplat.to již v dnešní době eviduje stovky odběrateů a dodavatelů u kterých je tak nutné předpokládat, že dojde k využití totožné původní identifikace formou variabilního symbolu. V našem případě, kdy proplat.to vytváří prostor pro p2p investování do formy tzv. spot faktoringu, je nezbytné využít maximálně efektivního řešení pro automatizaci párování příchozích plateb. Proto služba proplat.to využívá SS- specifický symbol, údaj, který obsahuje identifikaci dodavatele, vystavovatele faktury. V případě, kdy odběratel nepoužije při platbě specifický symbol, je platba službou proplat.to přijata, nicméně je následně nezbytné ji ručně zatřídit a tím dochází ke zpoždění celkového zpracování transakcí.