IČO

IČO – identifikační číslo organizace je číselné označení podnikatele (fyzické nebo právnické osoby). V českém prostředí se jedná o unikátní osmimístné číslo, které slouží jako identifikační pro právnické i fyzické osoby. IČO se v tuzemsku používá již od roku 1989. Do té doby plnilo stejnou funkci rodné číslo. Každé číslo je unikátní – to znamená, že nesmí být nově přiděleno žádnému jinému subjektu, aby nedošlo k jeho záměně. V rámci hodnocení subjektů při stanovení kritéria kvality partnerů je IČO využíváno pro jednoznačnou identifikaci a evidenci obchodních případů. Pravidlo se vztahuje i na subjekt, který již zanikl. V dalších státech Evropské unie existují obdobná identifikační čísla, nicméně jednotná/totožná evropská identifikace organizace neexistuje.