Finanční páka – celková aktiva/vlastní jmění

Udává v jaké míře se využívá pákový efekt financování dluhovým kapitálem.