faktury po splatnosti

Jedná se o faktury, které nebyly uhrazeny v řádném termínu splatnosti.