faktoringové společnosti

Jsou společnosti, které nabízí společnostem z řad zákazníků služby faktoringu v/ factoringu. Faktoringové společnosti jsou typicky banky, nebo i nebankovních instituce. Bankovní faktoring se často soustředí na vyšší objemy faktoringových transakcí, garance 100% obratu u dodavatele, schválení odběratele předem a další omezení. Spot faktoring tak, jak jej nabízí www.proplat.to je specifickým typem SPOT Faktoringu. Řešení umožňuje online registraci poptávky faktoringu za konkrétním odběratelem s jedinou fakturou, její schválení je předmětem automatických procesů schvalování. Součástí řešení www.proplat.to je specifická forma P2P financování pomocí samostatných investorů, kteří vzájemnou soutěží o financování zvýhodňují podmínky pro výstavce faktury.