Faktoring/ Factoring

Jedná se o transakci „převzetí pohledávky“, kdy faktor uhradí fakturovanou částku vystavovateli faktury před datem splatnosti místo původního plátce. Faktoringová transakce je smluvním vztahem mezi Dodavatelem a Faktorem, původní plátce (Odběratel), je třetí stranou, která následně hradí fakturu v termínu splatnosti již na účet faktora. V případě spot faktoringu se taková transakce odehrává nad různými subjekty u každé jedné faktury…. atd.