faktoring a forfaiting

Faktoring je postoupení krátkodobých pohledávek, například vlastních faktur, ale může se jednat i o jiný typ pohledávky. Nejčastějším důvodem pro postoupení je doba splatnosti, typicky 30, 60 ale i 120 dní. Postupitel, tvůrce faktury získá část prostředků (50-90 % hodnoty faktury) více méně okamžitě a zbytek prostředků obdrží po zaplacení pohledávky. V rámci částečné úhrady jsou započteny náklady spojené s postoupením. Typicky poplatek a úroky s poskytnutého před-financování.

Forfaiting je přímé odkoupení pohledávek vyšších hodnot. Poplatek za forfaiting je většinou závislý na hodnotě pohledávky/faktury, ale i jejich ostatních parametrech, splatnosti, typu pohledávky apod.