elektronická aukce

Elektronická aukce je prováděna elektronicky prostřednictvím internetu na k tomu určeném webovém portálu a prostřednictvím tohoto portálu také dražitelé činí své příhozy. Ti jsou v průběhu dražby anonymizováni a jejich totožnost zná pouze osoba organizující dražbu, což má za účel zabránit manipulacím. Více například zde – https://www.proplat.to/investor/#priklad