Dluhopis / Dluhopisy

Dluhopis (obligace, bond) je cenný papír zavazující emitenta vyplatit jeho majiteli peněžní obnos uvedený v dokladu včetně příslušného úroku, a to ve vyznačeném termínu. Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného papíru předem stanovený finanční výnos (kupón).

Technicky se s dluhopisy obchoduje na sekundárním trhu obdobně jako s akciemi, nicméně investory jsou ve většině případů institucionální klienti, kteří v drtivé většině případů drží cenné papíry až do jejich splatnosti. Pro fyzickou osobu je investice přímo do dluhopisu obtížná i při primární emisi cenných papírů vzhledem k vyšším nominálním hodnotám, které nezřídka dosahují 1 mil. Kč.

Podle splatnosti:

  • Pokladniční poukázky – doba splatnosti kratší než jeden rok
  • Krátkodobé – doba splatnosti do 5 let
  • Střednědobé – doba splatnosti 5 – 10 let
  • Dlouhodobé – doba splatnosti větší než 10 let

Podle emitenta:

  • Státní dluhopisy
  • Korporátní dluhopisy (podnikové)
  • Komunální dluhopisy

Podle typu kupónu

  • Bez kupónu (tzv. zero bond)
  • S pevným kupónem
  • S variabilním kupónem