daňový doklad

Daňovým dokladem je písemnost/ pohledávka / faktura, která splňuje podmínky stanovené zákoně o DPH. Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu.