danění investic

Tyto příjmy vznikají například z držby cenných papírů, jako jsou akcie nebo dluhopisy, z podílů na zisku obchodní korporace nebo z úroků různých účtů. Většinou jsou zisky z kapitálu daněny srážkovou daní, kterou odvádí již plátce příjmu, takže není třeba tyto příjmy uvádět do daňového přiznání.

Při danění příjmu z investic je nutno rozlišovat mezi investicemi soukromých fyzických osob a investicemi právnických osob, pro které je investování předmětem podnikání. U podnikatelů je předpokladem úspěšného zdanění zaměstnání šikovné účetní.

Zákon o daních z příjmu rozlišuje následující druhy příjmů.

  • §6 definuje příjmy ze závislé činnost a funkční požitky, což jsou nejčastěji příjmy, které vznikají na základě pracovněprávní smlouvy. Patří sem příjmy ze zaměstnání nebo příjmy společníků a jednatelů s. r. o.
  • §7 uvádí příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, jako je podnikání na živnostenský list. Příjmy z kapitálového majetku jsou definované v §8 Zákona o daních z příjmů.
  • §9 pak specifikuje příjmy z pronájmu nemovitých i movitých věcí.
  • §10 uvádí tzv. ostatní příjmy, kam patří příjmy, co se nevešly nikam jinam, například výhry nebo příjmy z důchodů.